Hopp til hovedinnholdet

Økonomistyring i landbruket

Et verktøy for å bidra til bedre lederskap på norske gårdsbruk.

Skjemaer for analyse og planlegging utgitt i 1997 er tilgjengelig her.

Plan er hjelpeverktøy for å planlegge nye tiltak på en gård, for eksempel starte opp en nye produksjon. 

For eksisterende drift trengs analyser for å se hvilke deler av driften som går bra og hvor en har potensiale for forbedring.

Fordi selve skjemaene ikke er endret, står det fortsatt 1997 på dem.

Skjemaene kan være nyttige blant annet i undervisning.