Økonomistyring i landbruket

Skjemaene for analyse og planlegging utgitt i 1997 er tilgjengelig her. De kan være nyttige blant annet i undervisning.

Økonomistyring-i-landbruket
Foto: Lars Johan Rustad

Skjemaene er verktøy for å bidra til bedre lederskap på norske gårdsbruk.

Plan er hjelpeverktøy for å planlegge nye tiltak på en gård, for eksempel starte opp en nye produksjon. 

For eksisterende drift trengs analyser for å se hvilke deler av driften som går bra og hvor en har potensiale for forbedring.

Fordi selve skjemaene ikke er endret, står det fortsatt 1997 på dem.

To nivåer

Skjema på detaljert nivå brukes først og fremst ved beregning av dekningsbidrag i de ulike produksjonene (driftsgreinene), og for beregning av produksjonsinntekter og kostnader i de ulike næringene.

Skjema på oversiktsnivå brukes ved utarbeiding av næringsanalyser og planer for enkeltbruk, og analyser som gir informasjon om familiens  totale økonomi.

Det er laget ulike serier av skjema etter hva disse brukes til. A står for analyse, og R for regnskap. Ved utarbeiding av analysene tas det utgangspunkt i skatteregnskapet. Dette omarbeides til driftsregnskap etter visse regler, og det er grunnlaget for analysene. Siktemålet med analysene er å vise lønnsomhet, soliditet og likviditet i foretaket.

K-serien og P-serien er planleggingsskjema.

A. Skjema på detaljert nivå

 1. Skjema for beregning av produksjonsinntekter og kostnader:

  

A2 Beregning av produksjonsinntekter i jordbruket

0.051 MB xls

A3 Beregning av kostnader i jordbruket

0.051 MB xls

A4 Beregning av produksjonsinntekter i skogbruket

0.051 MB xls

A5 Beregning av kostnader i skogbruket

0.05 MB xls

A6 Beregning av produksjonsinntekter i annen næring

0.051 MB xls

A7 Beregning av kostnader i annen næring

0.052 MB xls

A8 Hjelpeskjema ved omarbeiding av skatteregnskap til driftsregnskap

0.047 MB xls

 2. Skjema for utarbeiding av driftsgreinsanalyse: 

 

A10 Driftsgreinsanalyse i jordbruket

0.052 MB xls

A11 Driftsgreinsanalyse/budsjett- planteproduksjoner

0.05 MB xls

A12 Driftsgreinsanalyse/budsjett - husdyrproduksjoner

0.051 MB xls

A13 Driftsgreinsanalyse/budsjett- virkesproduksjon

0 MB

A14 Driftsgreinsanalyse/budsjett- annen næring

0.049 MB xls

A15 Beregning av mengder og kostnader for ulike vareslag

0.049 MB xls

3. Kalkyleskjema: 

 

K6 Fôrproduksjon

0.049 MB xls

K7 Ettårige kulturer

0.049 MB xls

K8 Flerårige kulturer

0.05 MB xls

K9 Husdyrhold

0.04 MB xls

K10 Virkesproduksjon

0.05 MB xls

K11 Skogkultur

0.049 MB xls

K12 Annen næring

0.048 MB xls

B. Skjema på oversiktsnivå

1. Analyseskjema: 

 

A16 Næringsanalyse/budsjett jordbruk

0.055 MB xls

A17 Næringsanalyse/budsjett skogbruk

0.053 MB xls

A18 Næringsanalyse/ budsjett annen næring

0.054 MB xls

A19 Oversiktsanalyse

0.049 MB xls

A20 Finansieringsanalyse

0.05 MB xls

2. Balanse: 

 

R71 Balanse

0.052 MB xls

R72 Balanse jordbruk

0.049 MB xls

R73 Balanse skogbruk

0.048 MB xls

R74 Balanse annen næring

0.049 MB xls

3. Planleggingsskjema:

 

P1 Ressursoversikt

0.047 MB xls

P39 Produksjonsomfang og arbeidskrav

0.051 MB xls

P40 Økonomisk oversikt for jordbruket

0.051 MB xls

P41 Økonomisk oversikt for skogbruket

0.05 MB xls

P42 Økonomisk oversikt for annen næring

0.051 MB xls

P43 Investeringsplan

0.049 MB xls

P44 Låneoversikt

0.055 MB xls

P45 Vekstskifte

0.051 MB xls

P46 Innmarksliste

0.049 MB xls