Hopp til hovedinnholdet

Offisiell statistikk

NIBIO er produsent av offisiell statistikk innenfor rammene av det nasjonale statistikkprogrammet som er forankret i Statistikkloven av 2019. Den offisielle statistikken skal være grunnlag for analyse, forskning, beslutninger og generell samfunnsdebatt. Offisiell statistikk følger strenge krav til objektivitet og uavhengighet. NIBIO har ansvar for tre offisielle statistikker: Totalkalkylen for jordbruket, Driftsgranskinger i jord- og skogbruk og Genetiske ressurser i landbruket