Releaser Gårdskart

Vi videreutvikler Gårdskart. Ny kode legges ut fortløpende, og informasjon om hva som er nytt blir lagt ut på denne siden.

KONTAKTPERSON

NB: Gårdskart støtter ikke lenger Internet Explorer. 

 

Nytt 16. april 2021:

Funksjonalitet

Beskrivelse

Nytt design

Venstremeny med alle kartlagene er endret til panel med komponenter som kan åpnes og lukkes

Topplinjen over kartet er nå grønt med hvite ikon. Nytt ikon for søk er lagt til, ikon for tegne/måleverktøy er endret, ikon for zoom ut/inn er flyttet fra topplinjen ut til høyre i kartet og erstattet zoom-staven

Tegne- og målefunksjon på mobil Nå kan du lage tegninger samt måle lengde og avstand på mobiltelefon. Tegne- og måleverktøyet er valgbart på verktøylinja, men i en  enklere form med færre valgmuligheter for å få plass på en liten skjerm.
Redigere en lagret tegning En tegning som er lagret kan hentes opp og redigeres.
i-knapp på kartlag De fleste kartlagene har fått en info-knapp som tar deg videre til en side med mer informasjon om temaet.
Eiendom lagt til listes med matrikkelnummer først I panel «Mine elementer – ikke lagret» listes nå eiendommer lagt til med matrikkelnummer først slik at det skal være lettere å lese.
Bedre plassering av utskriftsvindu Det orange utskriftsvinduet vises nå i kartet, selv om du har flyttet deg langt siden forrige utskrift.
Laste ned lagret tegning som fil En lagret tegning kan lastes ned som en fil på KML-format. Den kan dermed lett sendes og deles med andre.
«Verktøykasse» for lagrede tegninger Ved å trykke på tannhjul-ikonet bak hver lagret tegning i venstre panel får du mulighet for å redigere, slette eller laste ned tegningen som en fil.
Finne lagret tegning i kartet Ved å trykke på forstørrelsesglass-ikonet foran lagret tegning i venstre panel zoomes det til den aktuelle tegningen.

 

Nytt 8. mars 2021:

Funksjonalitet

Beskrivelse

Legge til flere eiendommer samtidig Ved valg av Legg til- eiendom kan du nå legge til flere eiendommer uten å gå ut av dialogen.
Tegneverktøy: flere størrelser på punkter Nå kan du velge mindre størrelse på punktsymbolene. Nytt er 8 og 12 piksler, tidligere var 24 det minste.
Varsel ved logg ut Når du trykker på Logg ut-knappen får du nå spørsmål om du vil logge ut.
Bugfiks: utskrift av punkt Utskrift av punkter uten fyll kom ut som punkt med fyll på utskrift. Dette er nå i orden.

 

Lagt ut 15/2-2021:

Funksjonalitet Kommentar
Legg til fil Tilgjengelig under Legg til-knappen, som fått nytt design. Her er det mulig å laste opp filer i formatene kml, gpx og GeoJSON.
Logg inn Det er nå mulig å logge inn via IDporten. Profilen din kan administreres via Min side, hvor det også er mulig å slette bruker og tilhørende data.
Lagre tegning Når du er logget inn kan du lagre tegninger og hente dem fram senere. Tegningene som er lagret, er synlige under «Mine lagrede elementer». I en senere versjon av Gårdskart vil disse tegningene også kunne redigeres.
Bedre tegneverktøy Det er nå mulig å klikke under arealtall når du tegner en flate.
Lenke til Kilden, fra søkesiden Gjør det lettere å finne gnr/bnr, hvis det er glemt.
Lenke til Kilden, fra kartsiden  Lenken tar deg til samme kartutsnitt i Kilden, og kartlagene AR5, eiendomsgrenser og gnr/bnr blir automatisk tegnet opp.

 

Lagt ut 19/10-2020:

Visuelle endringer Kommentar  
Mer synlig direktelenke til Kilden i toppen av kartet Lenken går til samme område som vises i Gårdskartet.  
Lenke til personvernerklæring er lagt inn i menyen på kartsiden    
Lenke til releaseside er lagt inn på søkesiden Lenke til denne siden, slik at man kan følge med i utviklingen, og se hva som er endret siden sist.  
AR5 13-klasser. Utdyping av hvilke skogklasser i Markslag (AR5) 13 klasser som omfatter myr Selve kartlaget er det samme, vi har bare presisert at klassene også omfatter skogsområder med myr.  
Nytt kartlag: Drågerosjon Helt nytt kartlag fra NIBIO  
Nytt kartlag: Utvalgte kulturlandskap Hentes fra Miljødirektoratet  
Nytt kartlag: AR5 endring Tilsvarende kart som vises som Gårdskart-tema, bare heldekkende  
Nytt kartlag: Overflatemodell Hentes fra Kartverket  
Nytt kartlag: Terrengmodell Hentes fra Kartverket  
Fjernet kartlag: Jordkvalitet Kartlaget Jordkvalitet er fjernet under Andre kartlag.  
Endret navn på kartlaget Fredete kulturminner til kulturminner Kartlaget inneholder mer enn fredete kulturminner, så navngivingen var misvisende.  
Nytt bakgrunnskart: N5raster Tilgjengelig fra målestokk 1:10 000. Tidligere var N5raster synlig i de største målestokkene i bakgrunnskartet Raster. Når dette ble fjernet, så vi behov for et eget bakgrunnskart med disse dataene.  
Egen parameter i url'en for Gårdskart-tema Lenken over kartet (url'en) inneholder nå en egen parameter for Gårdskart-temaet som vises. Dette betyr at man kan kopiere lenken, og dele den videre, slik at andre får opp gårdskartet med samme gårdskart-tema.   
Tegnedialogen holder seg i kartvinduet Tidligere var det mulig å flytte tegnedialogen utenfor kartvinduet.   
Bedre feilmelding når man ikke har valgt kommune på søkesiden Tidligere har det kun vært et rødt merke rundt kommuneboksen hvis ikke kommune er valgt fra nedtrekksmenyen. Nå kommer det også opp en beskrivende feilmelding.  
Enklere sletting av kommune på søkeside Tidligere valgt kommune på søkesiden kan slettes ved et kryss (x) i kommunefeltet.  
Tittel ved avansert utskrift Nå samsvarer tittel på kart ved avansert utskrift med valgt kartlag.  
Iphone viser meny Tidligere kom ikke menyen opp på Iphone, feilen er rettet.  
     
Tekniske endringer Kommentar  
Oppgradert GUI-koden til nyeste versjon av Angular Gårdskart er nå oppgradert til Angular 10.2  
Oppgradert fra Spring til Spring Boot    
Oppgradert til nyeste OpenLayers Gårdskart er nå oppgradert til OpenLayers 6.4  
Oppgradert til ny Mapfish-versjon Mapfish benyttes til utskrift av kart, og er nå oppgradert til nyeste versjon.  

 

Tjenester