Hopp til hovedinnholdet

Sørlandsasalgruppa

Sørlandsasalgruppa

Relativt brede blad uten frie småblad, med tydelige lapper vanligvis skåret mindre enn å inn mot midtnerven

Sørlandsasal-gruppa består her av fem arter. Til forskjell fra artene i sølvasal- og småasal-gruppa, har ikke alle disse sammenfallende eller parallell evolusjonshistorie. Gruppa omfatter hovedsakelig arter som utseendemessig kan forveksles.

Sørlandsasal er den eneste arten i gruppa som opplagt er opprinnelig viltvoksende i Norge. Svensk asal har derimot vært innført og plantet i flere hundre år, og de fleste viltvoksende forekomstene er trolig forvillete. Fransk asal og østerriksk asal er begge innført som prydtrær i nyere tid og kan forveksles med de to over. De forvilles mange steder og ventes med tida å etablere seg i norsk flora. Breiasal er også fra gammelt av innført som prydtre og kan en sjelden gang finnes forvillet og etablert. De tre sistnevnte artene nevnes bare med skillekarakterer mot de to andre. Sørlandsasal-gruppa består altså av sørlandsasal og svensk asal sammen med de tre nylig innførte artene.

 

Artene i denne gruppa har alle blad som er relativt brede, det vil si én til to ganger så lange som brede. Bladene har ikke frie småblad, men er tydelig og grunt lappet, det vil si de er mindre enn 1/4 og vanligvis ikke mer enn 1/5 innskåret mot midten. Svensk asal kan imidlertid en sjelden gang opptre med dypere innskårne blad også på kortskudd og kan da forveksles med arter i småasal-gruppa. Blomstene og pollenknappene hos artene i sørlandsasal-gruppa er relativt store. Fruktene er avlange til runde med 2(-3) rom. Trærne blir middels store til store, men vanligvis ikke høyere enn 8-15 m.