Tre i marint miljø

Levetiden til tre i sjøvann er ikke lett å forutsi, siden den er avhengig av tilstedeværelsen av skadegjørere som pælemark og pælelus. Er nevnte organismer til stede, er levetiden til de fleste ubehandlete europeiske treslag kort. Per i dag er det kun kreosot som er godkjent i klasse M for å beskytte mot marine skadegjørere.

Røntgenbildet tatt av en ubehandlet treprøve etter 4 måneder i sjøvann
Røntgenbildet tatt av en ubehandlet treprøve etter 4 måneder i sjøvann Foto: Erling Lona
KONTAKTPERSON

 

_DSC5549
Stativ med treprøver før sjøvannseksponering i Oslofjorden.  Foto: Andreas Treu

 

 
 
_DSC5814
Treprøver etter 4 måneder i Oslofjorden. Foto: Andreas Treu