Hopp til hovedinnholdet

Lover og forskrifter

IPV_minerflue
Sør-amerikansk minerflue (Liriomyza huidobrensis) er en fremmed skadegjører som omfattes av forskriften om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Foto: Erling Fløistad

Lover og forskrifter som angår plantehelse og plantevern i Norge, er samlet i Matloven. Under Matloven finner vi blant annet to viktige forskrifter om henholdsvis plantehelse og plantevern.

Plantehelse: Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 

Forskriften har som formål:

"... å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere, bekjempe eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge og sikre produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet."

 

Plantevern: Forskrift om plantevernmidler (fra 1. juni 2015)

Forskrift om plantevern gjelder krav til godkjenning, omsetning og bruk av plantevernmidler (aktive stoffer og andre innholdsstoffer), inkludert mikroorganismer. Makroorganismer (nytteinsekter) er ikke omfattet av forskriften. 

Plantevernmidler kan bare brukes av personer som har autorisasjon. Krav om autorisasjon er unntatt for bruk av hobbypreparater, det vil si preparater som er beregnet for ikke-profesjonelle brukere.
Autorisasjon kan bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. Kommunen eller fylkesmannen har myndighet til å utstede autorisasjon etter instruks fastsatt av Mattilsynet. Autorisasjonen er gyldig i 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse. Autorisasjon gir ikke rett til å bruke yrkespreparater i hobbyhager, på stueplanter osv.
Når det gjelder utstyr, gir forskriften detaljerte krav i vedlegg 1, og utstyret skal funksjonstestes.
 
Vedlegg 2 i forskriften gir de åtte prinsippene for integrert plantevern (IPV).
 

«Lover og forskrifter»

  • EU-direktiv 128/2009/EF
  • Ny forskrift om plantevernmidler (informasjon fra Mattilsynet)