Sortsprøving i potet

Kontinuerlig prøving av nye sorter sees på som viktig for de fleste anvendelsesområder for potet. Sortsprøving foregår i dag både gjennom offentlig verdiprøvinga og i direkte samarbeid med potetbransjen.

P1010087
Sortsprøving i potet Foto: Ragnar Våga Pedersen
KONTAKTPERSON
Poteten-PJM.jpg