Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Frøplante

Tvesjeggveronika 15.02.23-1-liten.jpg
Frøplante av tveskjeggveronika. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er uten hår og har bladskaft og nyreforma bladplate med hel bladkant. 

De første varige blada er derimot hårete. De er eggforma til butte og har en bladkant som er rund-til sagtanna.

Mellomstadium

Tvesjeggveronika 14.3.23-2-liten.jpg
Ung plante av tveskjeggveronika. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Når planta har blitt litt større ser vi at blada står motsatt to og to nederst på stengelen. Blada er eggforma til butte med tverr til hjerteforma bladgrunn og rund-til sagtanna bladkant med 4-9 grove tenner per side. 

Blada sitter rett på stengelen uten bladskaft og er mørkegrønne på oversida og av og til fiolette på undersida.

 

Tveskjeggveronika_Bolette Bele.JPG
Tveskjeggveronika i blomst. Foto Bolette Bele/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Tvesjeggveronika 28.3.23-3-Liten.jpg
Ung plante av tveskjeggveronika. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

De grovtanna blada sitter rett på stengelen uten bladskaft. Stengelen er opprett og håra på to sider derav navnet «tveskjegg». Alle planter i veronikaslekta har motsatte blad nederst på stengelen og som oftest skruestilte blad i blomsterstanden.