Tiriltunge (Lotus corniculatus)

 

Tiriltunge 6.5.22-1.jpg
Frøplante av tiriltunge sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøplante

Tiriltunge 6.5.2022-1.jpg
Frøplante av tiriltunge sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada hos tiriltunge har korte bladskaft, står motsatt overfor hverandre, og har en oval, bladplate med jevn kant (helranda). Bladspissen er avrunda. Frøblada har ikke hår.

Første varige blad begynner å ligne blada på den voksne planta, og blir etter hvert trekobla der endesmåbladet utvikles først.  Det kobla bladet består av endesmåbladet som er omvendt eggforma, og nedenfor det utvikles ett (til to) par sidesmåblad som er om lag like store og har samme form som endesmåbladet. Småblada er oftest butte, blågrønne med utydelige sidenerver.

 

Tiriltunge 28.3.23-3-liten.jpg
Typisk vekstform hos tiriltunge i ungt stadium. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Mellomstadium

Tiriltunge 19.5.22-2-liten.jpg
Ung plante av tiriltunge. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Den unge tiriltungespira strekker seg raskt oppover og utover og får et opprett preg. Det utvikles etter hvert flere stengler fra sentrum ved frøblada. Stenglene er kompakte (ikke hule) og kan ha et firkanta tverrsnitt.

Seinere varige blad er lik de første varige blada og er trekobla, med ett endesmåblad og ett (til to) par sidesmåblad som er om lag like store og har samme form som endesmåbladet.

Planta er ikke håra og har gjerne et blågrønt preg.

 

Tiriltunge_hele_planten_Bolette.JPG
Tiriltunge i blomst. Foto Bolette Bele/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Tirilltunge_Skien_blad_ES.JPG
Blader av tiriltunge der planta trives og har en god etablering. Foto Ellen Svalheim/NIBIO