Smalkjempe (Plantago lanceolata)

 

Smalkjempe_Frøplanter_BoletteBele.JPG
Småplanter av smalkjempe med både frøblad og første varige blad. Foto Bolette Bele/NIBIO.

 

Frøplante

Smalkjempe 29.4.2022-1-liten.jpg
Frøplante av smalkjempe sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Frøblada til smalkjempe er lange, lineære, og sittende, dvs de mangler bladskaft.

Første varige blad er også lange og linjeforma, men er noe breiere og har i tillegg tydelige langsgående nerver (se også bildene for mellomstadiet).

 

Smalkjempe 1.6.22-2-liten.jpg
Ung bladrosett av smalkjempe sett ovenfra. Vi kan fortsatt se de lange, nesten trådforma frøbladene. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Mellomstadium

Smalkjempe 28.3.23-3 kopi-liten.jpg
Mer utvikla bladrosett hos smalkjempe. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Det utvikles etter hvert flere grunnstilte blad i en etter hvert opprett rosett. Grunnblada er smalt elliptiske til lansettforma, med 3-6 langsgående nerver. Bladene kan være hele eller svakt tanna i kanten, og smalner av mot stilken. Bladene er snaue eller glissent håra, og er gjerne ullhåra ved grunnen.

 

Smalkjempe_hel_plante_Korsmo_nr_24_det_C-liten.jpg
Hel plante av smalkjempe. Ill.: Knut Quelprud/ Korsmo/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Smalkjempe_helePlanten BoletteBele.jpg
Utvokste planter av smalkjempe. Merk de opprette basisbladene fra bladrosettene. Foto Bolette Bele/NIBIO.

 

Opp fra bladrosetten vokser det etter hvert en opprett, ugreina og femkanta stengel uten stengelblader. Stengelen er lodden og er en god del lenger enn bladene i den oppstigende bladrosetten.