Rød jonsokblom (Silene dioica)

 

Rød jonsokblom 6.5.22-1.jpg
Frøplante av rød jonsokblom sett fra sida. De to frøblada er fullt utvokste mens de to varige blada så vidt kikker fram. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøplante

Rød jonsokblom 6.5.2022-1.jpg
Frøplante av rød jonsokblom. De varige blada er tydelig håra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada har korte bladskaft og er omvendt eggforma med butt bladspiss. Frøblada er omtrent snaue mens de varige blada vanligvis er ganske tett håra. De varige blada blir etter hvert omvendt eggforma til lansettforma med bladspiss.  Både frøblad og de første varige blada har bladskaft.

Mellomstadium

Rød jonsokblom 1.6.22-2.jpg
Ung plante av rød jonsokblom. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Etter som planta vokser og utvikler seg blir det etter hvert en samling av blad. Blada har lange bladskaft og er omvendt eggforma til bredt lansettforma med bladspiss. Blada er vanligvis tett håra.

Bladrosett

Rød jonsokblom 28.3.23-3 korr.jpg
Rosett av rød jonsokblom. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Bladsamlinga ved grunnen kan ligne på en rosett, men ser vi nøye etter står de motsatt to og to sammen tett i tett oppover den korte stengelen. Etter hvert som planta vokser vil stengelen strekke seg og noen av blada følger med oppover. De øverste stengelblada mangler bladskaft og sitter rett på stengelen. Hele planta er vanligvis håra, øvre deler med ullhår og nedre deler med korte, rette hår og kjertelhår. Av og til forekommer også helt snaue planter.