Prestekrage (Leucanthemum vulgare)

 

prestekrage 7.4.22-1-liten.jpg
Frøplante av prestekrage sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Frøplante

prestekrage 7.4.2022-1-liten.jpg
Frøplante av prestekrage sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Frøblada til prestekrage er omvendt eggforma og sittende, dvs de mangler bladskaft.  Bladspissen er butt, og frøbladet har jevn bladkant (helranda).

Første varige blad utvikler en spatelforma bladplate med rundtanna bladkant (se også bildene for mellomstadiet).

 

Prestekrage 11.5.22-2-liten.jpg
Ung bladrosett av prestekrage sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Mellomstadium

Prestekrage 11.5.2022-2-liten.jpg
Bladrosett hos prestekrage sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO.

 

Det dannes etter hvert en rosett med spatelforma og rundtanna blad på relativt lange bladskaft. Planta er glatt eller svakt dunhåra.

 

Prestekrage_hel_plante_Korsmo_nr_119_det_C-liten.jpg
Hel plante av prestekrage. Ill.: Sara Mørk/ Korsmo/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Prestekrage_blad_EllenSv_utsnitt.JPG
Utsnitt av sittende stengelblader på en purpurfarga stengel hos prestekrage. Foto Ellen Svalheim/NIBIO.

 

Det utvikles etter hvert en opprett, ugreina og stiv stengel. Bladene på stengelen er avlange eller omvendt eggforma, grovtanna og med ofte flere smale fliker nederst. De øvre stengelbladene er sittende, dvs har ikke bladskaft. Stengelen kan ofte være noe purpurfarga.