Harerug (Bistorta vivipara)

Småplante

Harerug 15.5.23-2.jpg
Småplante av harerug utvikla fra yngleknopp. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Med harerug er det slik at planta svært sjelden setter modne frø. Den har nemlig en reserveløsning, med å utvikle yngleknopper nederst i blomsterakset (en form for kloner). Harerug sprer seg derfor ved hjelp av disse yngleknoppene i naturen. Småplanta over er utvikla fra en slik yngleknopp, og vi kan her ikke snakke om frøblader.

Bladene som utvikles på den lille planta ligner harerugblader fra begynnelsen av. De første bladene er eggforma mens de de som kommer til etter hvert har mer avlang bladplate. Bladene har lange bladskaft, og har tydelig lysere bladnerve.

Mellomstadium

Harerug 14.7.23-3.jpg
Ung plante av harerug. De sist utvikla bladene har avlang bladplate, mens de første er mer eggforma. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Større plante

Harerug_Flateland_hele_pl-EllenSv.JPG
Harerug i blomst. Nederst i blomsterakset utvikles yngleknoppene. Kan ses under de hvite blomstene og er lysebrune til mørkerøde. Yngleknoppene kan rett og slett spire oppe i akset, og småplantene fortsetter å vokse når de faller ned på bakken. Foto Ellen Svalheim/NIBIO

 

Det dannes etter hvert en opprett stengel der bladene ved basis er avlange i formen, mens stengelbladene er smalere og nær linjeforma. Bladene til harerug har grønn bladoverside med noe innrulla bladkant og kjennes derfor tjukke ut. Bladundersida har ei markert høyere midtnerve, er lysere enn oversida og ofte håra. Dette ses i bildet over.