Hanekam (Lychnis flos-cuculi)

 

Hanekam 6.5.22-1.jpg
Frøplante av hanekam sett fra sida. De to varige blada er ikke fullt utvokste og er på denne planta uten hår. Men bladene hos hanekam kan også være fint håra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Hanekam 6.5.2022-1.jpg
Frøplante av hanekam der de to frøblada er de største. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er skafta, spisst ovale og svakt filthåra. De første varige blada på bildet er ikke ferdig utvokst og mindre enn frøblada. Varige blad er lysere på undersida enn på oversida og er smalt lansettforma, med hel bladkant. De kan være enten snaue og glatte eller være fint håra.

 

Hanekam Illustrasjon Korsmo_nr_128_det_C.jpg
Utvokst plante av hanekam. Ill.: Knut Quelprud/Korsmo/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomter"

Bladrosett og større plante

Hanekam 5.6.2022-3.jpg
Grunnblada i rosetten til hanekam. Foto Ove Hetland/NIBIO