Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)

 

Følblom_spire_Korsmo_nr_118_pla_ret (1).jpg
Frøplante av føllblom. Ill.: Sara Mørk/ Korsmo/NIBIO

 

Frøplante

Følblom 2.2.23-1-liten.jpg
Småplante av føllblom, med frøblad (nederst) og første varige blad. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er lange og smalt spatelforma, med butt avrunda bladspiss.

Første varige blad er smale og hele, og kan etter hvert også bli noe flika. Bladplata har en avrunda bladspiss og en kileforma bladgrunn som gradvis går over i et langt bladskaft med vingekanter. Frøblad og første varige blad er ikke håra.

 

Følblom_rosett_Korsmo_nr_118_pla_ret.jpg
Bladrosett hos føllblom før stengel utvikles. Ill.: Sara Mørk/ Korsmo/NIBIO.

 

Mellomstadium

følblom 15.2.23-2-liten.jpg
Ung bladrosett hos føllblom. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Føllblom utvikler etter hvert en bladrosett med lange, smale blad, med spatelforma bladomriss. Bladkanten kan variere fra å være bukta til flika, til etter hvert en til to ganger fjærdelte. Blada er svakt fjærnerva med ei tydelig midtnerve som tidvis kan være rødlig.

 

Følblom_Korsmo_nr_118_det_C-liten-beskåret.jpg
Voksen plante av føllblom. Ill.: Sara Mørk/ Korsmo/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Følblom_rosett_Bolette_Bele.JPG
Bladrosetter hos føllblom. Foto Bolette Bele/NIBIO

 

Opp fra bladrosetten til føllblom vil det etter hvert vokse flere bueforma blomsterstengler med flere korger i toppen. Føllblom er ei nokså grann plante, snau uten hår eller med spredte hår på stengelen nedenfor korgene.