Flekkgrisøre (Hypochaeris maculata)

 

Flekkgrisøre 1.6.22-1.jpg
Frøplante av flekkgrisøre sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøplante

Flekkgrisøre 1.6.2022-1.jpg
Frøplante av flekkgrisøre sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada hos flekkgrisøre står motsatt overfor hverandre, og har en oval, avlang og helranda bladplate. Bladspissen er butt og avrunda. Frøblada har ikke hår. Frøblada til flekkgrisøre og kystgrisøre ligner hverandre i form (se kystgrisøre).

Første varige blad ligner i begynnelsen frøblada i form men vokser seg snart større. Etter hvert begynner de å ligne blada på den voksne planta, som er mer tungeforma og har tydelig midtnerve. De første varige blada er stivt håra.

 

flekkgrisøre 5.6.2022-3-liten.jpg
Rosett hos flekkgrisøre før stengel utvikles. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Mellomstadium

Flekkgrisøre 14.4.23-3-liten.jpg
Ung bladrosett hos flekkgrisøre. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Flekkgrisøre utvikler etter hvert en kraftig mørkegrønn bladrosett med store, lange, nedliggende, tungeforma blad. Blada er fjærnerva med ei tydelig midtnerve som ofte er rødlig. Bladene er ruhåra og kan ha spredte mørke flekker, som gir assosiasjoner til plantenavnet. Bladkanten er jevn og hel, til litt bukta.

Større plante

Flekkgriseøre_Blika_hele_pl_ES.JPG
Bladrosett med stilk hos flekkgrisøre. Hele planta er stivhåra, merk også de karakteristiske flekkene på bladene i rosetten. Foto Ellen Svalheim/NIBIO