Fagerklokke (Campanula persicifolia)

Frøplante

Fagerklokke.28.3.23-1-liten.jpg
Frøplante fagerklokke. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er runde til trekanta med ei lita bukt inn i bladspissen. Det kalles forresten utranda på fagspråket. De første varige blada er ovale til eggforma. Bladkanten er rund- til sagtanna.

Mellomstadium

Fagerklokke.14.4.23-2-liten.jpg
Ung plante av fagerklokke. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

De første grunnblada til fagerklokke er ovale til eggforma. Etter hvert blir de nye blada mer langstrakte og har lansett- til smalt omvendt eggform med avsmalning mot bladskaftet. Fagerklokke har hvit melkesaft som pipler ut når du kniper av et blad eller en stengel.

Bladrosett og større plante

Fagerklokke.9.5.23-3-liten.jpg
Ung plante av fagerklokke. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Grunnblada er lansettforma til smalt omvendt eggforma med avsmalning mot bladskaftet. De er mørkegrønne på oversida med skarp kant med 10-15 rund- til sagtanna tenner på hver side av bladet. Midtnerven står ut på undersida av bladet. De seinere stengelblada er linjeforma.