Engtjæreblom (Viscaria vulgaris)

Frøplante

Engtjæreblomst 21.4.22-1.jpg
Frøplante engtjæreblom med to utvokste frøblad og to ikke-utvokste varige blad. Foto: Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er eggforma med butt bladspiss og er svakt ullhåra. De mangler bladskaft og kalles da for sittende.

De første varige blada er mer lik de vanlige blada, og blir etter hvert omvendt lansettforma med antydning til bladspiss.

Mellomstadium

Engtjæreblom 11.5.22-2.jpg
Ung plante av engtjæreblom. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Etter som planta vokser og utvikler seg blir det etter hvert en samling av blad. Disse blada har et kort bladskaft og er omvendt lansettforma med antydning til bladspiss. Det er lange ullhår i bladkanten.

Engtjæreblom Illustrasjon Korsmo_nr_127_det_C.jpg
Utvokst plante av engtjæreblom. Ill.: Knut Quelprud/Korsmo/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Engtjæreblom 28.3.23-3 korr-liten.jpg
Ung plante av engtjæreblom. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Bladsamlinga ved grunnen kan ligne på en rosett, men ser vi nøye etter står de motsatt to og to sammen tett i tett oppover den korte stengelen. Etter hvert som planta vokser vil stengelen strekke seg og noen av blada følger med oppover. Stengelblada er gjerne enda smalere enn grunnblada. De sitter parvis og motsatt og er uten hår.