Enghumleblom (Geum rivale)

 

enghumleblom 6.4.2022-1-Liten.jpg
Frøplante av enghumleblom sett fra siden. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøplante

enghumleblom 6.4.22-1-Liten.jpg
Frøplante av enghumleblom sett ovenfra. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er ovale til eggforma, hårete og er delt inn i bladplate og bladskaft. Det er ikke lett å se  at det er enghumleblom før det første varige bladet dukker opp. På bildet over er det ganske lite og rundt, men likevel temmelig likt de seinere blada.

Mellomstadium

Enghumleblom 28.3.23-3-Liten.jpg
Ung plante av enghumleblom. På bladet øverst til høyre ser vi at det er to småblad nedenfor det store endesmåbladet. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Grunnblada til enghumleblom er store og butte. Vi kan også se noen små «ekstrablad» på det lange bladskaftet. Dette er fordi hele bladet er ulikefinna. At et blad er ulikefinna vil si at det har to og to parvise småblad på hver side av bladskaftet, pluss et småblad i enden. Så det vi tror er selve bladet er et stort endesmåblad.

Hele planta er tett besatt av myke hår, og kan kanskje assosieres med ei humle.

Bladrosett

Enghumleblom 11.5.22-2-Liten.jpg
Rosett av enghumleblom. Foto Ove Hetlan/NIBIO.

 

Blada ved grunnen er ulikefinna og har et stort butt endesmåblad. Blada som seinere vokser på stengelen er derimot tre-kobla. Stengelblada har også små øreblad akkurat der bladskaftet vokser ut fra hovedstengelen.