Engfiol (Viola canina subsp. canina)

Frøplante

Engfiol 9.5.23-1.jpg
Frøplante med to frøblad og et varig blad. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er elliptiske med avrunda bladspiss. Det første varige bladet er noe hjerteforma og har et langt bladskaft, og ligner de seinere blada. Hele planta er omtrent uten hår.

Mellomstadium

Engfiol 15.5.23-2.jpg
Frøplante med to frøblad og to varig blad. De varige blada har nå vokst fra frøblada. Foto Ove Hetland.

 

De varige blada til engfiol har tydelig hjerteforma bladgrunn. Bladgrunnen er overgangen mellom bladskaft og bladplate. Typiske blad er lengre enn de er breie, men planta vi har fotografert har noe rundere blad.

 

Engfiol__EllenSvalheim.JPG
Engfiol i blomst. Foto Ellen Svalheim/NIBIO

 

Tilbake til "Spirer og småplanter av markblomster"

Større plante

Engfiol 11.6.23-3-liten.jpg
Ung plante av engfiol. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Engfiolplanta har ingen varig rosett eller jordstengel, men vil hvert år danne ny overjordsstengel ut fra fjorårets overjordstengel. Blada er tynne og hjerteforma med lange bladskaft, og er vanligvis lengre enn de er breie.