Blåkoll (Prunella vulgaris)

Frøplante

Blåkoll 28.3.23-1.jpg
Frøplante av blåkoll, der vi kan se at frøblada er snaue med innhakk i bladspissen, mens de varige blada har hår og antydning til bladspiss. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er skafta og bredt eggforma og har tverr bladgrunn dvs overgangen mellom bladplate og bladskaft. De er uten hår og kan ha en liten innbuktning i bladspissen

De første varige blada er håra og har antydning til bladspisser. De blir etter hvert langskafta og eggforma til avlange.

Mellomstadium

Blåkoll 24.4.23-2 korr.jpg
Ung plante av blåkoll. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

De varige blada er langskafta, eggforma til avlange og avrunda mot basis. Bladkanten er hel eller kan være ujevnt tanna. Blada kan være enten håra eller snaue.

Større plante

Blåkoll 9.5.23-3.jpg
Rosett av blåkoll. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Blåkoll er flerårig. Den firkanta stengelen er krypende nederst og litt håra øverst. Mange av artene i leppeblomstfamilien har utprega lukt, men blåkoll er ikke av dem.