Blåknapp (Succisa pratensis)

Frøplante

Blåknapp frøplante 20.4.2022-1-Liten.jpg
Frøplante blåknapp. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er noe smalere enn de seinere varige blada og har avlang form med hel bladkant. De første varige blada er på bildet over ovalt til omvendt eggforma med noe ujevn bladkant. Det beste kjennetegnet på de varige blada er at de er tykke og blanke.

Mellomstadium

Blåknapp  14.3.23-2.jpg
Blåknapp på mellomstadiet. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

De varige blada er tykke og blanke, smalt elliptiske og har hel bladkant. Som oftest er blada uten hår. Første året danner planta en rosett og det er først andre året at planta sender i vei en snau blomsterstengel.

Bladrosett og større plante

Blåknapp Kristin Daugstad.jpg
Rosetten til blåknapp. Foto: Kristin Daugstad/NIBIO

 

Blada i rosetten har smal bruskaktig kant med fiolett farge. Blada har hvit eller i noen tilfeller fiolett, midtnerve. Midtnerven er utstående på undersida av bladet. På undersida av blada ser en også spesielt godt det fine nettverket av nerver. Stengelblada er få og er smalere enn de ved grunnen, og kan også være noe tanna eller flikete.