Blåklokke (Campanula rotundifolia)

Frøplante

Blåklokke 12.4.22-1-Liten.jpg
Frøplante blåklokke. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Frøblada er omvendt kileforma, eller trekanta for å si det enklere, og har korte bladskaft. På bildet over er det første varige bladet kommet litt kort i utviklinga, men er rundere i formen og ligner de seinere blada.

Mellomstadium

Blåklokke 28.3.23-2-liten.jpg
Ung plante av blåklokke. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Grunnblada til blåklokke er små med lange bladskaft og er nyreforma eller hjerteforma. Blada har antydning til sag- eller rundtanna bladkant. Grunnblada har litt utstående nerver på bladoversida og er flate under.

Større plante

Blåklokke 14.4.23-3-liten.jpg
Ung plante av blåklokke. Foto Ove Hetland/NIBIO

 

Grunnblada er nyreforma eller hjerteforma med lange bladskaft. Stengelblada som kommer seinere på den snaue blomsterstengelen er smale, og øverst er de linjeforma. Blåklokke har hvit melkesaft som pipler ut når du kniper av et blad eller en stengel.