Landskapshistorier

På denne siden vil vi legge ut kartfortellinger (engelsk: story maps) om ulike tema innenfor landskap og landskapsendringer. En kartfortelling er en digital historie som kombinerer tekst, interaktive kart og annet multimedieinnhold.

Landskapsovervaking-bilde-norsk.jpg
"Landskap" betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer (Den europeiske landskapskonvensjonen). Foto: Frode Bentzen/NIBIO

   

ef-20150911-120144_normal.jpg
Foto: Erling Fløistad

3Q-programmet – Systematisk overvåkning av norsk jordbrukslandskap

Mange drivkrefter påvirker utformingen av jordbrukslandskapet. Når landskapsendringer skjer gradvis over lang tid, eller geografisk svært spredt, kan det være vanskelig å få oversikt over hva som skjer og i hvilket omfang. 3Q er et program for å systematisk dokumentere tilstand og endring i det norske jordbrukslandskapet.

   

00_SKARDALEN-intro_20180905-OSP-1785_sjøsamisk-bygd_UKL-Skardalen-langs-Kåfjorden.JPG
Foto: Oskar Puschmann

Skárfvággi/Skardalen – Et av de Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Skardalen i Kåfjord kommune, Troms, er en sjøsamisk bygd og et av landets Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). UKL er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta særlige verdifulle og representative kulturlandskap. Menneskene som lever i disse landskapene har også en viktig historie å fortelle.