Standarder for koder i landbruket

NIBIO utvikler og og vedlikeholder standarder for produktkoder for norske landbruksprodukter, driftsgreinkoder for driftsformer i norsk landbruksproduksjon og kontoplan for landbruksregnskap.

Kodesystemet skal dekke flere behov:

  1. Analyser og planlegging for bonden
  2. Behovet for nok detaljering til forskning
  3. Offentlig rapportering
  4. Automatisk kontering i lanbruksregnskap.

Behov og ønsker for hvilke varer og tjenester som trenger koder er fortsatt ikke dekket. Kodesystemet vil derfor vokse en god del etter hvert som flere varetyper tas inn i systemet. Foreløpig er det først og fremst produkter som bonden selger som er dekket.

Kodesystemet er bygget opp fleksibelt slik at det skal kunne utvides etter behov. Produktlinjer i regnearket som er merket med gul farge skal det arbeides videre med.

Alle arkene i regnearket er utstyrt med egne knapper og rullebokser slik at en kan begrense det en vil se. 

Kodesysstemet består i dag av tre hovedområder:

  1. Produktkoder
  2. Driftsgreinkoder
  3. Kontoplan