Grunnlagsmaterialet til jordbruks-forhandlingene 2021

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden finner du grunnlagsmaterialet til forhandlingene i 2021.

Grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene 2021

 

Totalkalkylen for jordbruket, utredning 1

1.442 MB pdf

Referansebruksberegninger, utredning 2

1.588 MB pdf

Vedlegg til Referansebruksberegninger, utredning 2

0.726 MB pdf

Tabellene til Referansebrukene

0.175 MB xlsx

Resultatkontrollen, utredning 3

9.514 MB pdf

Resultatkontrollen, detaljert del, utredning 3

1.353 MB pdf

Tabellene til Resultatkontrollen

1.573 MB xls

Tallgrunnlag til tilleggsforhandlinger 2021

Partene i jordbruksoppgjøret er enige om å starte tilleggsforhandlinger pga. ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer siste året.

Partene har i den forbindelse bedt Budsjettnemnda for jordbruket å utarbeide et anslag for kostnadsendringer i Totalkalkylen fra 2021 til 2022, som følge av prisøkninger på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Notatet fra Budsjettnemnda kan ses her:

  

Tallgrunnlag for tilleggsforhandlinger, utredning 4

0.698 MB pdf