Hopp til hovedinnholdet

Sjikthøyde

Utsnitt_Grønnstruktur sjikthøyde2

Sjikthøyde i FKB-Grønnstruktur viser trehøyde.

Egenskapen Sjikthøyde i FKB-Grønnstruktur gir informasjon om trehøyde, der figurene med arealtype tresjikt er inndelt etter høyde.

Sjikthøyde er delt i fem klasser:

 

Mindre eller lik  4 meter

Mellom 4og 8 meter

Mellom 8 og 12 meter

Mellom 12 og 16 meter

Mer enn 16 meter