Hopp til hovedinnholdet

Arealtype

Utsnitt_Grønnstruktur arealtype2

Egenskapen Arealtype i FKB-Grønnstruktur gir informasjon om arealressursenes hovedklasser.

Egenskapen Arealtype  i FKB-Grønnstruktur gir informasjon om arealressursenes hovedklasser og kan ha åtte egenskapsverdier:

Feltsjikt: Areal med vegetasjon der størsteparten av vegetasjon er under 1 m.

Busksjikt: Areal med vegetasjon der størsteparten av vegetasjon er mellom 1 og 3 m.

Tresjikt: Areal med vegetasjon der størsteparten av vegetasjon er over 3 m.

Utnyttet: Areal som er nedbygd i form av asfalt, grus og belegningsstein. Kan også være naturlige arealer slik som fjell i dagen, svaberg uten preg av planter.

Vei: Areal som er klassifisert som veibane etter FKB-Vei.

Bygning: Areal som er klassifisert som bygning etter FKB-Bygning.

Vann: Areal som er klassifisert som vann etter FKB-Vann.

Jordbruk: Areal som er klassifisert som arealtype fulldyrka jord eller overflatedyrka jord i FKB-AR5.

De grønne områdene (feltsjikt, busksjikt og tresjikt) er identifisert ved bruk av satellittdata med høy romlig oppløsning (very high resolution-bilder fra Copernicus-programmet via Norsk Romsenter) og nasjonal detaljert høydemodell (NDH).

For å kunne skille mellom felt-, busk- og tresjikt er det brukt digital høydemodell og digital terrengmodell, som gir objekthøyden i hver piksel, dvs. vegetasjonshøyden.