Kurs og veiledning

NIBIO holder kurs i klassifisering av AR5 i felt samt i ajourholdsløsningen AR5web. I tillegg tilbyr vi nettbasert veiledning. Vi kan også bidra med foredrag på samlinger.

_MG_2629-cropped
Foto: Thomas Ekström/NIBIO

Vi holder kurs i klassifisering av AR5 i felt. Feltkurset planlegges og arrangeres i samarbeid med landbruksavdelingen hos Statsforvalteren. Les mer i temaartikkel under.

Vi holder kurs i nettløsning AR5web som NIBIO har utviklet. Alle kommuner kan få tilgang hvis de ønsker, men nye brukere må delta på et kort, digitalt kurs via Teams først. Les mer på nettsiden om webbasert ajourhold, se lenke til venstre.

I tillegg tilbyr vi nettbasert veiledning om AR5, blant annet klassifisering og praktisk ajourhold i kartprogramvare. Vi kan også bidra med foredrag på samlinger.

Mer informasjon finner du i temaartiklene under.