High Resolution Layers

High Resolution Layers inneholder informasjon om karakteristika ved arealdekke og er komplementære kart til Corine Land Cover (CLC) og Urban Atlas (UA).

HRL2018

Datasettet er fremstilt gjennom fjernanalyse og tidsserieanalyse av satellittbilder fra ulike sensorer. Det er hovedsakelig brukt data fra Copernicus egne Sentinel satellitter (Sentinel-1 og Sentinel-2).

I tillegg er det brukt satellittdata fra veldig høyoppløste satellitter (VHR) gjennom programmet Copernicus Contributing Missions. 2018 datasettet har en romlig oppløsning på 10 meter som følger oppløsningen til Sentinel satellittene. 

Bakgrunn

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har som hovedoppgave å sørge for uavhengig miljøinformasjon. EEA har over 30 medlemsland, og i Norge er det NIBIO som er "norsk referansesenter for arealdekke". Samtidig har EEA ansvaret for å implementere store deler av Copernicus Land Services. Produksjonen av HRL inngå i dette arbeidet.

EEAs High Resolution Layers sammenstiller informasjon om fem grunntemaer:

 • Imperviousness 
  Informasjon om tette (ugjennomtrengelige) flater og utnyttet areal
 • Forest
  Informasjon om kronedekning og treslag
 • Grassland
  Informasjon om utbredelse av og bruksintensitet på grasdekte arealer
 • Wetness and Water
  Informasjon om vann, innsjøer, våtmark og fuktighet
 • Small Woody features
  Informasjon om grønne lineære strukturer for eksempel hekker og treereker

Verifikasjon HRL2018

NIBIO som norsk referansesenter for arealdekke har på oppdrag fra EEA utført verifikasjon av HRL datasettene. Resultatene er fremstilt og publisert gjennom rapporter som kan lastes lengre nede på denne nettsiden. Verifikasjonsarbeidet er utført av divisjon for kart og statistikk. 

 

Verifikasjonsrapport - Imperviousness

Verifikasjonsrapport - Imperviousness

5.282 MB pdf

Verifikasjonsrapport - Tree Cover Density

Verifikasjonsrapport - Tree Cover Density

1.455 MB pdf

Verifikasjonsrapport - Dominant Leaf Type

Verifikasjonsrapport - Dominant Leaf Type

1.303 MB pdf

Verifikasjonsrapport - Water and Wetness

Verifikasjonsrapport - Water and Wetness

2.164 MB pdf

Verifikasjonsrapport - Grassland

Verifikasjonsrapport - Grassland

2.025 MB pdf

Verifikasjonsrapport - Small Woody Features

Verifikasjonsrapport - Small Woody Features

4 MB pdf