Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Diagnostikk, virusrensing og kryopreservering av bringebær, bjørnebær og sjalottløk (Rub&Al)

Vevskultur av bringebær er første trinn på vei til å etablere kryopreservering av skuddspisser av bringebær. Foto: Dag Ragnar Blystad / NIBIO
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2020
Slutt: des 2019
Start: jan 2016
I Norge er bringebær blitt en viktig bærkultur, mens bjørnebær og sjalottløk har et stort potensiale for økt produksjon og forbruk. Alle tre er vegetativt formerte og er ofte infisert med flere plantevirus som kan gi betydelige tap av avling og kvalitet. En stabil produksjon med høy kvalitet forutsetter diagnostikk av plantevirus, virusrensing og en sikker oppbevaring og dyrking av friske morplanter. NIBIO, i samarbeid med Sagaplant, NMBU, Gartnerhallen og Norsk Genressurssenter søkte derfor dette prosjektet for å styrke utviklingen for disse kulturene.
Faglig samarbeid bedrifter:

Sagaplant AS:

John Harald Rønningen, Peter van der Ende, Øyvor Stensbøl og Kjell Ivar Schia

Internasjonalt samarbeid

James Hutton Institute (JHI), Scotland: 

Dr S. McFarlaine; International expert on viruses of Rubus

Bioversity International (BI), Belgia:

Dr. Bart Panis; International expert on tissue culture, cryopreservation and virus eradication

Crop Research Institute (CRI), Czech Republic:

Dr. Jiri Zamecnik, Dr Alois Bilavcik and Dr. Milos Faltus; International experts on tissue culture and cryopreservation of Allium


Northwest Agriculture and Forestry University (NAFU), Yangling, China:

Dr. Qiaochun Wang; International expert on tissue culture, cryopreservation and virus eradication

Start- og sluttdato 01.01.2016 - 31.12.2019
Prosjektleder Dag-Ragnar Blystad
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Virus, bakterier og nematoder i skog-, jord og hagebruk
Totalt budsjett 4,2 mill NOK
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (administrert av Norges forskningsråd)

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle diagnoseverktøy (PCR og Next Generation Sequencing, NGS) for virus i Rubus (bringebær og bjørnebær) og Allium (sjalottløk), å rense sjalottløk for aktuelle virus med meristem-tip kultur i kombinasjon med termo-, kjemo- og kryoterapi, og å sørge for en sikker bevaring av friske kjerneplanter ved hjelp av kryopreservering. Etablering av NGS og PCR-metoder vil gi oss gode verktøy til å verifisere plantehelse-status til morplantene. Kryopreservering vil sikre morplantene mot infeksjon av plantesjukdommer og muliggjøre en kostnadseffektiv og sikker bevaring av kjerneplanter og plantegenetiske ressurser.

Resultatene fra prosjektet vil i særlig grad ha betydning for produsenter som ønsker å sikre avling og kvalitet med å starte sin dyrking med friskt plantemateriale.

Dette prosjektet har fire arbeidspakker:

  1. Diagnoseverktøy for plantevirus
  2. Vevskulturteknikker for å rense sjalottløk for virus
  3. Kryopreservering
  4. Survey for å kartlegge virus og deres betydning.

Prosjektet vil styrke NIBIOs kompetanse og gi oss diagnoseverktøy som vil være med på å sikre god plantehelse i norsk produksjon. Prosjektet vil øke Sagaplant sin evne til å produsere friskt plantemateriale gjennom sertifisert produksjon og gi en god og sikker bevaring av friske morplanter, sikre at Gartnerhallen sine dyrkere har det beste plantemateriale som utgangspunkt for sin produksjon, og sikre Norsk Genressurssenter sin samling av norske sorter av sjalottløk.

Økonomi og prosjektorganisering

Økonomisk ramme er 4,2 mill fordelt på 4 år (2016-2019). Prosjektet er et forskerstyrt prosjekt eid av NIBIO. NIBIO har hovedtyngden av FOU-innsatsen, men NMBU er en viktig faglig samarbeidspartner, i tillegg til Sagaplant og sentrale institusjoner og personer i utlandet.

Som økonomisk bidragsyter har Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri vært viktigst. Disse midlene har blitt administrert av Norges Forskningsråd. Det har også blitt gitt betydelige bidrag fra Sagaplant, Gartnerhallen, Norsk Genressurssenter og Norsk Gartnerforbund.