Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

mpa_final_cropped_for_oap

Divisjon for miljø og naturressurser

Riverine Inputs and Direct Discharges - RID


The Comprehensive Riverine Inputs and Direct Discharges (RID) programme aims to monitor and assess all inputs and discharges of selected contaminants to the OSPAR maritime area and its regions that are carried via rivers into tidal waters, or are discharged directly into the sea, for example through sewage pipelines or activities like aquaculture inputting substances directly.

INAKTIV Sist oppdatert: 02.07.2022
Slutt: juni 2022
Start: juli 2019
Project image
Dreneringssystemer i leirjord i Trøndelag: Tilpasning til endret klima


Drenering av leirjord er forventet å bli stadig mer nødvendig når klimaet endrer seg. Dagens råd om drenering baserer seg i stor grad på data fra eksisterende klima, og det er derfor behov for å benytte tilpassede modeller, slik at vi kan vurdere behovet for grøfting også i et fremtidig klima. Så langt har anvendelse av modeller på leirjord vært vanskelig og gitt utilfredsstillende resultater.  Måleresultater fra Kvithamar så langt tyder på at dimensjoneringen av grøftesystemer er utfordrende og vil bli enda mer krevende under fremtidige forhold med endret nedbørmønster.

INAKTIV Sist oppdatert: 08.09.2020
Slutt: juli 2021
Start: mars 2020