Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Bilde til nyhetssak Luna og Sara_GHMJ

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Riding Native Breeds


De tre norske hesterasene; nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest, er alle gamle raser med en spesiell kulturell verdi. Rasene sliter imidlertid med å opprettholde en effektiv populasjonsstørrelse. Dette er spesielt kritisk for nordlandshest/lyngshest som i 2013 kun hadde 69 registrerte føll. Nordlandshest/lyngshest er en allsidig rase og brukes i dag i de fleste ride- og kjøredisipliner. Formålet med dette prosjektet var å undersøke potensialet til nordlandshest/lyngshest innen turridningsvirksomhet og reiseliv i Nord-Norge. Den metodiske datainnsamlingen bestod av spørreundersøkelse, case-studie, feltreise, samt nettverksbygging og kunnskapsdeling med ulike interessefeller.

INAKTIV Sist oppdatert: 28.10.2020
Slutt: des 2012
Start: mars 2012