Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Optimalisering av kompostering av blandet planteavfall. Forsøk gjennomført i isolerte binger gitt ulik behandling.

Divisjon for miljø og naturressurser

Kunnskap og tiltak for behandling av avfall med plantevernmidler og for reduksjon av spredning av plantevernmidler i miljøet


Den overordnede visjonen i prosjektet er gjenbruk av organisk materiale med høyt innhold av plantevernmiddel-rester på en bærekraftig måte. Omdanning av plantevernmiddel-rester i planteavfall under kompostering og under anaerob utråtning (biogassprosesser), samt optimalisering av behandlingsforhold for å stimulere til omdanning av de mest tungt nedbrytbare plantevernmidlene, er hovedmålet i prosjektet.

INAKTIV Sist oppdatert: 03.06.2024
Slutt: mars 2024
Start: jan 2021
TL N Öland, Shading ends the sp-rich vegetation.IMG_8331

Divisjon for miljø og naturressurser

EPIC ROADS - Ecology in Practice: improving infrastructure habitats along roads


Habitats related to Transport Infrastructures (HTI) may reduce negative impacts on biodiversity and improve landscape connectivity, given their proper design and construction. Here the transportation sector can contribute to halt the loss of biodiversity and secure ecosystem services in Europe through planning, construction and management based on ecological knowledge. 

INAKTIV Sist oppdatert: 22.03.2021
Slutt: apr 2021
Start: apr 2018
anlegg landvik

Divisjon for miljø og naturressurser

Grønne byer: Multifunksjonelle grøntmiljø for å begrense forurensninger og flommer i byer og tettsteder

Blågrønn infrastruktur kan brukes til å håndtere lokalt overvann og øke vannkvaliteten i urbane områder. Slike løsninger kan gjøre byer og tettsteder mer resistent mot skader ved ekstreme nedbørsmengder og samtidig utnytte vannet som en ressurs. Vi tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan en kan kombinere og forbedre løsninger for retensjon, infiltrasjon og rensing av lokalt overvann ved bruk av grønne tak, regnbed, konstruerte våtmarker og plenarealer.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.12.2023
Slutt: des 2019
Start: juni 2015