Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere


Poteter er den viktigste matveksten i Norge i forhold til førstehåndsverdi. Sykdommer er et stort problem i potetproduksjonen, og fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Settepoteter er den viktigste kilden til smitte for mange potetsykdommer. Spesielt vanskelig er det faktum at mange av de viktige sykdomsorganismene kan være vanskelig å oppdage fordi de ligger latent, uten å gi synlige symptom, i settepotetene. Det er et stort kunnskapsbehov i forhold til hvordan man oppdager og kontrollerer alle potetsykdommer.

INAKTIV Sist oppdatert: 30.01.2019
Slutt: feb 2019
Start: mars 2015