Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Infected potato plant

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

DivGene - Diversity analyses of key genes involved in interaction between potato and Phytophthora infestans


A main objective of the project is to improve our understanding of interaction and co-evolution of host and pathogen using potato (Solanum tuberosum L.) and its economically most important pathogen, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, as a model. Our main hypothesis is that co-evolution of potato and P. infestans in agroecosystems is based on diversity of the resistance genes present in the cultivated potatoes and effector genes present in the pathogen populations.

INAKTIV Sist oppdatert: 17.04.2024
Slutt: apr 2024
Start: sep 2020
DSC01016-Bioimmigrants1

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

BIOIMMIGRANTS - Innovative metoder og ny teknologi for identifikasjon og bekjempelse av invaderende fremmede arter og dørstokkarter som truer biobasert produksjon


Det er en sterk økning i introduksjon og etablering av nye planteskadegjørere og andre invaderende fremmede arter til nye land og regioner. Dette ser primært ut til å være forårsaket av økt internasjonal handel og import av planter, planteprodukter og jord. Klimaforandringene er med på å tilrettelegge for at de introduserte artene kan etablere seg i nye klimatiske områder.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2022
Start: jan 2018