Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Gråskimmel_rundt_liten_granplante

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Kan behandling av granplanter med plantehormonet metyl-jasmonat og «snille» bakterier bidra til redusert bruk av plantevernmidler i skogplanteskoler?


Gråskimmel er en vanlig sopp som kan skade mange ulike planter. I norsk skogplante­produksjon er gråskimmel en av de mest problematiske skadegjørerne. I dag bruker skogplanteskolene kjemiske plantevernmidler for å bekjempe gråskimmel, men stadig flere preparater mister godkjenning. Dette gir mer hyppig bruk av de gjenværende preparatene og økt risko for soppmiddelresistens. Metyl-jasmonat (MeJA) er et naturlig plantestoff som kan brukes til å «vaksinere» granplanter mot skadegjørere. Nyttige bakterier som finnes naturlig sammen med gran kan også bidra til å beskytte plantene mot patogener. I dette prosjektet vil vi teste om behandling med MeJA og «snille» bakterier kan beskytte granplanter mot gråskimmelsmitte. Dersom det lykkes, kan denne strategien brukes i en integrert plantevernstrategi og redusere bruken av kjemiske plantevernmidler i norske skogplante­skoler.

Aktiv Sist oppdatert: 02.03.2024
Slutt: des 2025
Start: mars 2024
IMG_0149-cropped

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Grønt plantevern: Korsblomstra vekster som et grønt alternativ til kjemiske plantevernmidler i korn


Angrep av plantepatogene sopp og nematoder kan redusere avling og kvalitet av norskdyrket korn. Disse skadegjørerne kan til dels bekjempes ved bruk av kjemiske plantevernmidler. Formålet med dette prosjektet er å identifisere «grønne» metoder for å bekjempe plantepatogene sopper og nematoder i korn, som et alternativ til kjemiske plantevernmidler.

Aktiv Sist oppdatert: 10.02.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2023
Project image

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

RessursRetur – Ny vanndampteknologi omdanner biologisk forurensede jordmasser og planteavfall til nye ressurser


Bærekraftig bruk og vern av naturressurser er et viktig prinsipp i den sirkulære bioøkonomien. Flytting av jord fra utbyggings- og samferdselsprosjekter til nye areal og utnyttelse av planteavfall til gjødsel eller jordforbedring kan bidra til at ressurser gjenbrukes godt. Ved utbygging av veier, jernbane og eiendom går i dag mye dyrkbar jord tapt fordi jorda ofte inneholder uønskede organismer som det er forbudt å spre. Eksempler på uønskede organismer eller "biologisk forurensing" er åkerugress slik som floghavre, fremmede plantearter som kjempespringfrø, sykdomsfremkallende sopp som løkhvitråte, og planteparasittære nematoder som potetcystenematode og rotgallnematode. Planteavfall fra produksjon og import av grønnsaker er også uutnyttede ressurser på grunn av risiko for innhold og spredning av farlige planteskadegjørere.

Aktiv Sist oppdatert: 15.12.2021
Slutt: mars 2025
Start: apr 2021