Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Vaksinering av isbergsalat

Foto: Erling Fløistad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2020
Start: okt 2018

Skadedyr og sykdommer ødelegger 20-40 prosent av verdens plantebaserte matproduksjon og for enkelte vekster er tapene enda høyere. Det viktigste tiltaket for å redusere avlingstap har vært å bruke kjemiske plantevernmidler og resistente sorter, men til tross for disse tiltakene holder tapene seg stabilt høye.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.10.2018 - 31.12.2020
Prosjektleder Tage Thorstensen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Molekylær plantebiologi
Totalt budsjett 1800000

Dette skyldes blant annet at mange skadegjørere har utviklet resistens mot plantevernmidler og tilpasset seg forsvarssystemet i de resistente plantesortene. For isbergssalat er det spesielt soppene storknolla råtesopp, salatbladskimmel og gråskimmel som er problematiske i denne sammenheng. Det er derfor behov for nye effektive og miljøvennlige alternativer til sprøyting med kjemikalier.

Alle planter har et naturlig immunforsvar som varierer fra sort til sort og som aktiveres når de utsettes for insektangrep eller soppinfeksjon. Et lovende alternativ til sprøyting kan være å stimulere dette immunforsvaret med ufarlige stoffer før plantene utsettes for smitte, likt det man gjør for å vaksinerte mennesker og dyr. Slik «vaksinering» kan beskytte plantene mot angrep senere i livet. 

Vi forventer at salatplanter med stimulert immunforsvar vil være mer motstandsdyktige enn ubehandlede kontrollplanter. Vi håper også å finne positive synergistiske effekter av å behandle med elicitor og mikroorganismer kombinert.