Hopp til hovedinnholdet

Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker til tap og forebyggende tiltak

En flokk med gammel norsk sau ("villsau") på øybeite. Foto: Dordi Mogstad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.01.2021
Slutt: des 2021
Start: feb 2021

NIBIO skal på oppdrag av Statsforvalteren i Nordland gjennomføre et prosjekt der målet er å vurdere årsaker til tap og iverksette forebyggende tiltak for å redusere tap av villsaulam i en besetning på Nesøya i Nordland. 

Status NOT_TRANSLATED
Start- og sluttdato 01.02.2021 - 31.12.2021
Prosjektleder Inger Hansen
Totalt budsjett 235000
Finansieringskilde Statsforvalteren i Nordland

I villsauebesetningen på Nesøya tapes opptil 30 % av lammene årlig og det er usikkerhet rundt tapsårsakene. Det er imidlertid dokumentert noe tap forårsaket av kongeørn. Prosjektet består av to deler; besetningsgjennomgang (del A) og kongeørnregistreringer (del B). 

Samarbeidspartnere er Nortura v/Linn Hege Engen og Statens naturoppsyn. Prosjektet finansieres av FKT-midler gjennom Statsforvalteren i Nordland.