Hopp til hovedinnholdet

AP5 Formidling

SussCat logo-1

Logo: Anne de Boer

En effektiv formidlingsstrategi er vesentlig for optimal og rask bruk og utnytting av SusCatt resultat og innovasjoner.  Hvis vi lykkes i å finne tiltak som gi bedre effektivitet i mjølk- og stofekjøttproduksjon, vil disse tiltakene bare forbedre bærekrafta til europeiske storfehold om de blir tatt og brukt av mange produsenter. I tillegg vil støtte av informerte forbrukere som etterspør mer bærekraftig produsert mjølk og storfekjøtt være en viktig støtte for en slik prosess.    

Som forskere er vi vant til å kommunisere med kollegaer via publisering i fagfellevurderte tidsskrift eller presentasjoner på konferanser. Men disse formidlingskanalene mangler mulighetene for grundige diskusjoner med kollegaer eller mellom forskere og andre fagfolk og meningsbærere, inkludert forbrukere. Hovedmålet med AP5 er å utvide formidlinga av relevant kunnskap som har kommet fram i SusCatt, utover forskingsmiljø, ut til bønder, andre i næringa, politikere, kostholdseksperter og forbrukere.  

Fakta-ark - Technical notes

Jersey cow.jpg
Jersey-ku med utstyr for å måle metansutlipp på beite. Foto: Carsten Malisch

Kan artar i beite bidra til redusere klimaavtrykket av kyr på beite

0.749 MB pdf

Organic_Beef_Sirloin.jpg
Økologisk steik. Foto: Peelham Farm

Bygge marknad for grasfôra kjøtt

0.607 MB pdf

IMG_20180809_163611644.jpg
Er maissurfôr bra for kjøttfe? Foto: Giorgia Riuzzi

Faktorer for bærekraftig kjøttfeproduksjon i Italia

Litt om bakgrunnen for studiet

0.22 MB pdf

Rase betyr mer enn fôrrasjon?

0.526 MB pdf

9.JPG
Passer krysningsraser bedre i beitebasert mjølkeproduksjon. Foto: Acorn Dairy

Hva slags kyr passer best i britisk økologisk og i mjølkeproduksjon med lite bruk av innsatsmidler?

Studie i fra Storbritannia

0.344 MB pdf

DSC_1126.JPG
Kastrater fra krysningsdyr hadde tyngre slakt større muskler enn kastrater fra rein mjølkekurase. Foto: Vanja Sandgren

Kastrater fra reine mjølkekuraser og krysninger med kjøttfe

Svensk studie: Tilvekst og slaktekvalitet hos kastrater etter rein mjølkekurase og krysninger med kjøttfe på beite- og grovfôrbasert rasjon

0.265 MB pdf

Kjøttkvalitet av kjøtt fra kastrater

0.644 MB pdf

Lønnsomhet av kjøttproduksjon på kastrater basert på beite og grovfôr

0.468 MB pdf

Image 1.JPG
Direktesåing i eng og beiter. Foto: J. Barszczewski

Forbedring av permanente beiter

0.273 MB pdf

Om SusCatt

SusCatt English fact sheet

0.737 MB pdf

SusCatt presentation

Initial ERA-Net SusAn Projects Seminar. Bilbao, Spain, 23-24 Nov 2017

8.557 MB oxps

SuCatt poster

Poster laget til ERA NET SusAn mid-term seminar

0.74 MB pdf

SusCatt norsk faktaark

1.241 MB pdf

butlerportrait.jpg
Gillian Butler

Leader

 

Participants

Håvard Steinshamn (NIBIO)
Tomasz Sakowski (IGAB)
Elisabet Nadeau (SLU)
Ulf Sonesson (RISE)
Carsten Malisch (CAU)
Flaviana Gottardo (UP)
suscatt image.png