Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.

Kalvemerking i Tana august 2017. Foto: Seyda Özkan Gülzari
INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2018
Start: feb 2017

Reindriftsnæringen møter på lik linje med landbruksnæringen i nord, utfordringer med rekruttering og opprettholdelse av en bærekraftig næring. Forbrukerne etterspør økologisk og naturlig produsert mat, i tillegg til god dyrevelferd i alle produksjonsledd. Reindriftsnæringen og produksjon av reinkjøtt utnytter arktiske naturressurser i de tre nordligste fylkene. Dyrene er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, flytting, sortering og merking som svært stressende. Vi foreslår her et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og ved hjelp av innovative teknologiske system for flytting, driving, veiing, fiksering og sortering.

DSCN0327.JPG
Foto: Svein Morten Eilertsen
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.02.2017 - 31.12.2018
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere NIBIO, Veterinærinstituttet, Reinbeitedistrikt 7 Tana, Ildgruben Reinbeitedistrikt
Totalt budsjett 770000
Budsjett for NIBIO inneværende år 310000
Finansieringskilde Midler for utvikling av arktisk landbruk, administrert gjennom Fylkesmannen i Troms
P8280007.JPG
Feltarbeid Tana august 2017. Foto: Seyda Özkan Gülszari