Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SmartGrønn: Tiltak/løsning for kulturintegrering, jobbmulighet og psykisk helse

Foto: Jihong Liu Clarke
INAKTIV SIST OPPDATERT: 18.08.2023
Slutt: des 2023
Start: juni 2023

Gjennom SiEuGreen prosjekt (EU-Kina H2020 finansiert) 2018-2022 har NIBIO, med prosjektleder seniorforsker Jihong Liu Clarke, forsket på grønne plantedyrkingsløsninger for å bidra til å øke matproduksjon i byer uten dyrkbar jord, og samtidig bidra til tiltak for å øke muligheter for integrering av flyktninger bosatt i Europa. De ulike grønne tiltakene som ble utviklet tidligere for Syriske flyktninger, hovedsakelig kvinner i Hatay, Tyrkia, har vist gode resultater. Disse tiltakene skal brukes i dette SmartGrønn prosjektet.

Brosjyre: SmartGrønn: Å dyrke glede og mestring

0.226 MB pdf

Paper-based mikrogrønt produksjon.JPG
'Papir-basert mikrogrønt produksjon' ved NIBIO
Syriske flyktninger deltok prosjektet og workshop, Hatay, Tyrkia.JPG
Syriske flyktninger deltok prosjektet og workshop, Hatay, Tyrkia.

 

Start- og sluttdato 01.06.2023 - 31.12.2023
Prosjektleder Jihong Liu Clarke
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Virus, bakterier og nematoder i skog-, jord og hagebruk
Samarbeidspartnere Niloufar Jalali-Moghadam, psykolog, PhD, Kreativ Helsetjenester i Moss
Totalt budsjett 450 000 NOK
Finansieringskilde Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

Resultater fra spørreundersøkelsen blant syriske flyktninger i Hatay indikerte økt sosial omgang, språkkompetanse og selv-rapportert selvtillit, samt opplært aktivitet/ferdighet i form av plantedyrking.

Det samme gode resultat har NIBIO også fått i Norge på 'papir-basert mikrogrønt produksjon' under pandemien med ulike målgrupper. Folk kunne dyrke sitt eget mikrogrønt hjemme. 

Nå er det ønskelig å teste det vellykkede grønt-tiltaket på nye målgrupper i Østfold /Akershus. De tre hovedområdene med behov for videre utvikling dreide seg om å øke kunnskap om majoritetssamfunnets kultur, arbeidskompetanse samt å fremme psykisk helse. 

Du får gratis utstyr for å dyrke og plante frø fra oss. Vi er forskere og tilbyr deg kunnskap, undervisning, oppfølging og veiledning gjennom hele forløpet. Du får i tillegg snakke med psykolog før og etter tiltaket. Erfaringene våre tilsier at dette vil bidra til økt mestringsfølelse! Du lærer deg noe nytt. Det gjør vi også, og bruker kunnskapen vår på en meningsfull måte! Håper vi ser deg!

Velkommen!

Spørreundersøkelsen med gode tilbakemelding fra ulike målgrupper, Norge.JPG
Spørreundersøkelsen med gode tilbakemelding fra ulike målgrupper, Norge