Hopp til hovedinnholdet

Overvanning med mikrosprinklere som alternativt middel mot mjøldogg og spinnmidd i jordbær dyrket i plasttunnel

Smartcrop_Vannsprinkller_last ned
Fig. 1. Sprinklervanning av jordbærplanter som tiltak mot mjøldogg.

Skade av mjøldogg og spinnmidd er et større problem når jordbær dyrkes i plasttunneler enn på friland. For å redusere behovet for bruk av plantevernmidler, har forskere ved NIBIO som en del av SMARTCROP-prosjektet, sett på effekten av overvanning med rent vann for å bekjempe de to skadegjørerne.

Vi vet at på friland er problemene med mjøldogg og spinnmidd minst i perioder med mye regn, og vår hypotese er at hyppig overvanning med mikrosprinklere kan redusere angrep av mjøldogg og spinnmidd på jordbærplanter i høye plasttunneler.

Effekt mot mjøldogg

Følgende tiltak mot mjøldogg er sammenlignet:

 • Ubehandlet kontroll (ingen tiltak)
 • Sprøyting med vann to ganger per uke
 • Sprinklervanning i ett minutt fire ganger hver dag
 • Thiovit Jet (svovel) i halv dose to ganger per uke
 • Thiovit Jet (svovel) i full (anbefalt) dose en gang per uke
 • Signum (pyraklostrobin og boskalid) eller
 • Topas 100 EC (penkonazol) i anbefalt dose en gang per uke
 
Resultatene framgår av figuren under
Smartcrop_Vannsprink_Fig 2.png
Fig. 2. Angrep av mjøldogg på jordbærplanter i forsøket.
Sprinklervanning ett minutt fire ganger per dag var like effektivt som kjemiske midler mot mjøldogg (Fig. 2). Årsaken er at overvanning med mikrosprinklere gir vanndråper som vasker av mjøldoggsporene (konidiene) før de får etablert seg på bladoverflaten. Vannet ødelegger også konidioforene som konidiene er festet til (Fig. 3). Videre vil fritt vann hindre at konidiene spirer og infiserer. Resultater fra forsøkene med mjøldogg er fra prosjektet PlantQuality.
Smartcrop_vanndråper_last ned.png
Fig. 3. Vanndråper med konidiesporer («sporeballer»). Foto: Belachew Asalf

Effekt mot spinnmidd

Vi har prøvd samme metode for å bekjempe veksthusspinnmidd som for bekjempelse av mjøldogg, med finansiering fra prosjektet SMARTCROP. 

Følgende tiltak er sammenlignet:

 • Midd-midlet Floramite (bifenazat) en gang
 • Sprinklervanning i ett minutt fire ganger per dag
 • Thiovit Jet (svovel) i anbefalt dose en gang per uke
 • Ubehandlet kontroll (ingen tiltak)
Smartcrop_Vannsprink_Fig 4.png
Fig. 4. Effekt av de prøvde tiltakene på antall spinnmidd per blad (venstre) og skade av spinnmidd på bladene (høyre).
Sprinklervanning ett minutt fire ganger daglig reduserte både antall spinnmidd på bladene og skade på bladverket til samme nivå som sprøyting med kjemiske midler (Fig. 4).

Oppsummering

Mange planter har en bladoverflate som gjør at vannet samles i dråper og ruller av bladene og vasker av partikler og sporer. Undersøkelsen viser at vann kan brukes til å bekjempe mjøldogg, og denne bekjempelsen også har god effekt på spinnmidd.