Divisjon for matproduksjon og samfunn

Skjøtselsplanar for heilskaplege kulturlandskap i tre stølsdalar i Stryn kommune

Aktiv SIST OPPDATERT: 02.08.2022
Slutt: sep 2022
Start: juni 2021
Status Pågående
Start- og sluttdato 15.06.2021 - 20.09.2022
Prosjektleder Bolette Bele
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold