Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

PROLAND – Beskytte landbruket mot plastforurensning

Foto: E. Fløistad / NIBIO, Logo: BioRegion Institute (adapted Colette Coutris)
Aktiv SIST OPPDATERT: 14.12.2023
Slutt: juni 2026
Start: apr 2023

I PROLAND undersøker vi kilder til plastforurensning i landbruksjord: avløpsslam, kompost, biorest, landbruksplast og avsetninger fra atmosfæren. Konsentrasjoner av plast, plasttyper og additiver knyttet til plast skal kvantifiseres i landbruksjord fra ulike områder. Videre skal det vurderes hvilke risikoer mikroplast, plastadditiver og plantevernmidler utgjør for jordøkosystemet.

Start- og sluttdato 01.04.2023 - 30.06.2026
Prosjektleder Luca Nizzetto
Prosjektansvarlig, NIBIO Claire Coutris
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Samarbeidspartnere NIVA, BioRegion Institute, Hold Norge Rent, Norsk Vann, Norwaste, Norges Bondelag
Totalt budsjett 14 mill. NOK
Finansieringskilde Norges forskningsråd

Prosjektet har som hovedmål å bidra til å redusere plastforurensning i landbruksjord.

Vi på NIBIO undersøker hva som skjer med plast i jord, i hvilken grad ulike organismer i jord eksponeres for mikroplast, og hva effektene av dette er. Kunnskap om eksponering og giftighet er avgjørende for å vurdere risiko, og i løpet av prosjektet skal vi bidra med kunnskap om:

 • Mobilitet av mikroplast og adsorberte stoffer i ulike jordtyper
   
 • Faktorer som påvirker eksponering for mikroplast i jordorganismer
   
 • Giftighet av mikroplast og adsorberte stoffer overfor jordorganismer

 

Vi bidrar også til arbeidet i andre arbeidspakkene (AP):

 • Kartlegge kilder til plast i landbruksjord (AP1, ledes av Rachel Hurley, NIVA)
   
 • Kvantifisere (mikro)plast og tilknyttede miljøgifter i landbruksjord (AP 2, ledes av Sissel Ranneklev, NIVA)
   
 • Oversikt over interessenters erfaringer og utfordringer med landbruksplast (AP4, ledes av Birgitta Ralston, BioRegion Institute)
Figur 1. Oversikt over PROLAND. Arbeidspakker om kilder (AP1), påvirkninger (AP2) og kommuniskasjon (AP5) ledes av NIVA, AP3 om effekter ledes av NIBIO, og AP4 om tiltak ledes av BioRegion Institute (Figur: NIVA).