Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker - OptiRot

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2019
Start: aug 2016

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - BIONÆR)

WP_20160927_013.jpg
Foto: Mette Thomsen/NIBIO
OptiRot

Nøkkelen for å lykkes med OPTIROT ligger i å utvikle en sterk kopling mellom biologisk kunnskap og de tekniske prosessene knyttet til innlagring, lagring og emballering.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.08.2016 - 31.12.2019
Prosjektleder Mette Thomsen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt
Finansieringskilde Norges forskningsråd og Gartnerhallen SA

OPTIROT er et 4 årig prosjekt (2016-19) eid av Toten Kålrotpakkeri v. Johs Dyste og faglig prosjektledelse fra NIBIO v. Mette Goul Thomsen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, med delfinansiering fra Gartnerhallen SA og egeninnsats fra Toten Kålrotpakkeri, Hoppestad Gård, Ihla Samdrift DA, Sverre Huseby Furu Gård, Tor Henrik Viken, Jæren Gulrot AS, Lundstad Grønt AS, Valborg Alhaug, Bru gard, Morten Bilstad, Helge Sveinsvoll, Wiig Gartneri AS, Lågen Gulrot AS, Øyen samdrift, Simon Helge Dahl, Ole M. Tomter, Tømmerås gård, Forsetlund Nordre gård, Karl E. Rosnæs, Lars Rustad, Huuse Landbruk AS, Jøran Narum, Røstad Øvre, Egil Minde, Vangberg Gartneri, Smøla Produksjonslag, NORGRO AS, Trondheim Kulde AS, Winns AS, Biochos AS, 7Sense Products AS, Norsk Landbruksrådgiving, Gartnerhallen SA og Tommen Gram Folie AS. FoU-partnere er NIBIO, SINTEF, NOFIMA, NMBU og Århus Universitet i Danmark.

Tap av produserte grønnsaker under lagring og distribusjon utgjør opp mot 30 % i Norge og er et av de største tap av produsert mat og tapte inntektskilder i både landbruk og matvarekjeden. I en sammenslutning av landets største grønnsaks produsenter og lagre av rotgrønnsaker, emballasjeprodusenter, kuldeleverandører, sensorutviklere, produsenter av tiltaksmidler for biologisk behandling av råvare, samt produsentsammenslutning, Landbruksrådgivingen og fire store forskningsmiljøer er målet for OPTIROT å redusere totalt svinn av rotgrønnsaker med 10%. Målet skal nås gjennom å styrke og optimalisere kunnskapen mellom biologi og lagringsteknikk under innlagring, lagring og omsetting.

Særlig etterspurt fra industri og produsenter er kunnskap om samspillet mellom råvarekvalitet, lagerforhold og lagringsteknikk for rotgrønnsaker. Det er et stort behov for oppbygging av nasjonal kompetanse på området. Samarbeid mellom utpregede tekniske og biologiske miljøer i OPTIROT representerer noe nytt innen dette fagfeltet. For alle deltakende bedrifter i OPTIROT vil prosjektet bidra til å utvikle ny helhetlig tilnærming til inntak og styring på lager og dermed økning i salgbare produkter ut fra lager. I løpet av prosjektperioden vil bedrifter, rådgivere og forskere få økt kunnskap om råvare kvalitet, lagerteknikk, samspillet råvare og teknikk, samt emballering.

Prosjektet skal ha en helhetlig tilnærming og kunnskapen om, og koblingen mellom biologiske og tekniske prosesser knyttet til innlagring, lagring og emballering vil komme hele verdikjeden til gode.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

After harvesting, the Norwegian root vegetables are normally stored at refrigerated temperatures for 5 to 7 months. During this period, up to 30% of the products are lost. The goal is to reduce the diseases, the product loss and energy consumption, in addition to increase shelf-life and storage period. Twenty-eight commercial root vegetable cold-stores were instrumented to measure air temperature, relative humidity and product temperature. The study was done over two years. The cold-stores were located in four different regions of Norway. The three focus-products carrot, swede and celeriac were harvested from one field in each region in open wire nets. The nets were placed in the various cold-stores in the respective regions and put in the wooden bins together with the producer's own products. The quality and yield of the products were determined and correlated to the storage condition. The various storage condition negatively affects the respiration and quality of the root vegetables, storage-life, and influence on the cooling capacity of the refrigeration systems.

Sammendrag

Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway (OPTIROOT, 2016-2019) Authors: Thomsen, M.G., Indergaard, E., Asalf, B., Heltoft, P., Wold, A.B., Nordskog, B., Guren, G, Dyste, J. & Larsen, H. Author’s affiliation: Key words: carrot, swede, celeriac, storage technology, diseases, physiological disorder, packaging, nutrition Reducing yield loss along the supply chains is important for resource sustainability in vegetable production. Norwegian root vegetables are typically stored 6 to 8 months before consumption, often resulting in 20-30% loss post harvest. In OptiRoot 26 producers, refrigeration-technology companies, sensor developer, grower’s organisation, agricultural advisory service, and four research institutes are cooperating and conducting research to improve storage quality of carrot, swede and celeriac. The research focuses on: i) Fertilizer/Boron deficiency affects the storage quality of root vegetables and amount, methods of application, and timing of boron are studied in swede and celeriac. ii) Interaction between storage conditions/functions and produce quality of the root vegetables through mapping of technical features of 27 storages. The storage conditions recorded are relative humidity, air movement, temperature in boxes and storages, and physical features of storages. In addition, the physiological and health status of the produces are assessed one week before harvest, postharvest and post-storage. The prevalence of fungal diseases or disorders varied from region to region and between storages. iii) Effects of pre-storage wound healing are tested using seven different temperature strategies (direct to 0° C vs. down 0.2° C per day vs. 1° C per day) and low/high humidity in carrot (2016/17/18), celeriac and swede (2017/18/19). Preliminary results show that wound healing reduced loss due to fungal infections in carrot iv) CO2 concentration, temperature and relative humidity were recorded over time inside carrot storage bin liners with different numbers of perforations. An initial screening indicated a positive correlation between number of holes and number of fresh roots. As a post storage method, coating of swede with chitosan oligomers will be tested to inhibit growth of post-harvest pathogens. In conclusion, OptiRoot have gained good progress and promising preliminary results by connecting data on biology and technology for reduction of loss during long-term storage.