Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Middelfunn 2016

INAKTIV SIST OPPDATERT: 01.10.2018
Slutt: des 2016
Start: apr 2016
Vi ønsker at alle i Norge skal ha lett tilgang til våre funn av plantevernmidler i mat og miljø. I 2016 starter vi planleggingen av en interaktiv nettapplikasjon som skal gjøre data fra overvåkingen av plantevernmidler i mat og miljø i Norge lett tilgjengelig.
Start- og sluttdato 30.04.2016 - 31.12.2016
Prosjektansvarlig, NIBIO Marit Almvik
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Finansieringskilde Landbruks- og matdepartementet

Sammendrag

Nettapplikasjon vil gjøre det mulig for f.eks. veiledningstjenesten i landbruket og bønder å hente ut sammenstillinger, grafer og tidsserier over plantevernmiddelrester i norske produkter, funn av plantevernmidler i jordbruksnære bekker og nedbrytingshastighet av plantevernmidler i norsk jord. Applikasjonen vil også omfatte en veiledning for tolking av dataene.

Verktøyet kan bidra til en bevisstgjøring om hvilke plantevernmidler som kan utgjøre en risiko i ulike produkter og under ulike jord/klimaforhold - og hvilke plantevernmidler som ikke utgjør noen risiko – og dermed øke bondens kunnskapsgrunnlag for å kunne ta gode valg i bruk av plantevernmidler i dyrkingen.

I 2016 vil vi utvikle en strategi for hvordan eksisterende databaser over plantevernmiddelfunn kan samles og hvordan nettapplikasjonen bør være oppbygd for at brukerne kan hente ut data på en hensiktsmessig og kvalitetssikret form.