Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Mer økologisk korndyrking gjennom bedre jord-og plantehelse

Små bygg planter i økologisk feltforsøk (BBCH 12-13) Foto: Andrea Ficke
INAKTIV SIST OPPDATERT: 07.03.2023
Slutt: des 2022
Start: jan 2020

Etterspørsel etter norskprodusert økologisk korn til mat og fôr øker. Utfordringene for økologisk kornproduksjon er først og fremst knyttet til agronomi. Soppsjukdommer som angriper kornplantene kan føre til betydelig reduksjon i avling og kvalitet. I økologisk korndyrking fins ikke mottiltak når plantene først er angrepet. Forebyggende tiltak er derfor avgjørende. Dette krever kunnskap om hvordan de ulike soppsjukdommene smitter og hvordan dyrkingstiltak kan bidra til å redusere smittepress.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2020 - 31.12.2022
Prosjektleder Andrea Ficke
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere NLR
Totalt budsjett NOK 2 935 000
Budsjett for NIBIO inneværende år NOK 836 500
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Forsøk under kontrollerte betingelser har vist positiv sammenheng mellom innholdet av organisk materiale i jorda og sjukdomsreduksjon. I tett samarbeid med Norsk landbruksrådgiving (NLR), vil vi undersøke hvordan organisk innhold i jorda og bruk av underkultur og grønngjødsel påvirker sjukdomsutvikling hos bygg- og hveteplanter i felt. Målet med prosjektet er økt avling av økologisk korn gjennom bedre jordhelse og reduksjon av sjukdommer som smitter ved frø og/ eller planterester i jorda. Prosjektet vil fremskaffe og formidle ny og eksisterende kunnskap om ulike soppsjukdommer, deres smitteveier og aktuelle forebyggende tiltak. Hovedmålgruppen er kornprodusenter og kornrådgivere. Forventet resultat er økt kunnskap om sammenhengen mellom jord- og plantehelse, og om praktiske og lønnsomme dyrkingsstiltak, som settes inn for å oppnå økte avlinger. Denne type kunnskap vil også ha overføringsverdi til konvensjonell korndyrking, spesielt siden det stimuleres til bruk av fangvekster.