Hopp til hovedinnholdet

Kobling mellom RFID teknologi og droner i reindrifta

INAKTIV SIST OPPDATERT: 27.10.2020
Slutt: mai 2016
Start: feb 2016

I større flokker er det ofte utfordrende å identifisere individer. I reindriftsnæringen er det vanlig å merke dyr til eier men spesifikk individmerking kan ha fordeler. Det finnes standard elektroniske øremerker utviklet for andre husdyr på markedet. Prosjektet hadde som formål å undersøke hvilke systemer som finnes og som kan brukes til å skaffe bedre kontroll over individer av rein ved for eksempel sammenblanding av flokker fra ulike eiere, eller rein som befinner seg på feil side av beitegrenser. Prosjektet hadde særskilt fokus på elektroniske øremerker som kunne avleses via drone.

OS ID øremerke med RFID.jpg
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 09.02.2016 - 01.05.2016
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Totalt budsjett 135000
Finansieringskilde Landbruks og matdepartementet

Teknologien bak radiofrekvensidentifisering (RFID) utvikler seg raskt. Men foreløpig er det ikke utviklet noe ferdig system med RFID som har lang nok rekkevidde til å bruke droner for identifisering av rein. Enkelte produkter kan kanskje brukes, når batterikapasiteten blir forbedret.

Når slike systemer er på plass vil det kunne bidra til verdiøkning i reindrifta, det vil kunne forenkle søk og identifisering av de individuelle reinsdyra, samt at det blir lettere å dokumentere antall dyr og deres tilhørighet i ulike sammenhenger. På sikt kan også ulike andre teknologier knyttes sammen med RFID-systemer.

DSCF2374.JPG